top of page

הורישו לכם דירה אחת? או אולי יותר? תכננתם למכור את הדירה או את הדירות? אבל בעצם מה זה משנה?!

בישראל, כל אדם רשאי לערוך צוואה ולהוריש את נכסיו למי שליבו חפץ. במידה ואדם אינו עורך צוואה, נפעל עפ"י כללי חוק הירושה.

כאשר אדם יורש דירה ומעוניין למכור אותה, בתחילה עליו להעביר את הדירה על שמו (בהליך יחסית פשוט) ועצם ההעברת הדירה על שמו אינו מחייב אותו במס.

במידה והיורש יהיה מעוניין למכור את הדירה, הוא יהיה זכאי לפטור ממס שבח במכירת הדירה בהתקיימותם של התנאים הבאים [חשוב לציין, הוא יהיה זכאי לפטור במכירת דירת הירושה גם אם ברשותו דירות נוספות]:

1. המוכר הוא בן זוגו\ צאצא\ בן זוגו של צאצא של המוריש.

2. לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד.

3. אילו המוריש היה בחיים ומוכר את דירת המגורים, היה פטור ממס שבח בשל המכירה.

לכאורה, ניתן לראות כי היורש נכנס בנעלי המוריש והשוני המהותי הינו כאשר למוריש היתה דירה אחת בטרם מותו או מספר דירות.

עפ"י הפסיקה, אפילו אם למוריש היה חלק קטן בדירה נוספת, היורש יחויב במס שבח בעת המכירה.

כאשר פונים אלי אנשים פרטיים או יורשים המעוניינים למכור דירה הנמצאת בבעלותם, ישנה חשיבות מכרעת לעריכת תכנון מס נכון.

במקרה של מכירת מגורים רגילה וגם במקרה של מכירת דירה שהתקבלה בירושה ישנם פתרונות היכולים להפחית באופן משמעותי את גובה המס ולעיתים אף לבטלו.

לכן, אם הנכם מעוניינים למכור דירה פרטית או דירה שהתקבלה בירושה, הנכם מוזמנים לפנות אלי ויחד נפעל לתכנון מס מיטבי.

בהצלחה!


Comments


bottom of page