top of page

אתם צריכים עו"ד חזק מול רשות המיסים!

לאחר מלחמה עיקשת ו-7 חודשים של דיונים וויכוחים, הגיע הניצחון שלי מול רשות המיסים.

בחודש אפריל האחרון לקוח פנה אלי וסיפר לי שבשנת 2018 בהיותו תושב חוץ העביר 2 דירות שלו לשתי בנותיו, דירה אחת לכל אחת.

וכעת לאחר שעלה ארצה החליט למכור לאחת הבנות (שקיבלה דירה במתנה) את דירתו היחידה במחיר שהוא רכש את הדירה (כך שהמחיר נמוך ממחיר השוק) ובמקביל אותה בת תשיב לו את הדירה שקיבלה ב-2018.

הם פנו אליי לייצוג שני הצדדים בשתי העסקאות, עסקת מכר בתוך המשפחה ועסקת העברה ללא תמורה.

מדובר בשני סוגי עסקאות ולכל עסקה ייחודיות משלה.

בתחילה חתמנו על עסקת המכר.

עבור האב ביקשתי מרשות המיסים פטור ממס שבח היות וזוהי דירתו היחידה והוא מחזיק בה מעל ל-18 חודשים. עבור הבת הצהרתי כי מדובר בדירה חליפית, הכוונה שכרגע אני מבקשת למסות את הבת במס רכישה כאילו זו דירתה היחידה אך היא מתחייבת למכור את הדירה הנמצאת ברשותה (כזכור, הדירה שקיבלה במתנה) תוך 24 חודשים.

עסקה בתוך המשפחה אינה עסקה רגילה. זה בא לידי ביטוי בעיקר בכך שהבנק לא נותן משכנתא עבור רכישת הדירה כמו בעסקה רגילה אלא הוא נותן את המשכנתא רק אחרי רישום הזכויות והמשכנתא בטאבו (יוצא שהבנק רשום בטאבו בלי שהוא העביר שקל עבור המשכנתא!). יש צורך בהכנה ובתכנון כלכלי נכון של העסקה על מנת להוציא עסקה זו לפועל. לצורך הרחבה בנושא של עסקת מקרקעין בתוך המשפחה, הנכם מוזמנים לקרוא באתר את המאמר: "עסקת נדל"ן בתוך המשפחה".

ועסקת העברה ללא תמורה מהבת לאב הייתה מאתגרת היות והבת לא הייתה רשומה בטאבו אלא האב ומעבר לכך, הוא היה רשום בטאבו עם דרכון צרפתי היות שבעת ביצוע ההעברה בשנת 2018 הוא היה תושב חוץ. מיותר לציין כי עוה"ד שייצג את האב בהעברה ללא תמורה לבת לא טרח להשלים את העסקה והדירה עדיין הייתה רשומה ע"ש האב והיו חסרים אישורים לצורך השלמת העסקה. טיפלתי בהוצאת האישורים הנדרשים. לצורך הרחבה בנושא העברה ללא תמורה, הנכם מוזמנים לקרוא באתר את המאמר: "מעבירים דירה או מגרש במתנה על שם הילד? המאמר הבא בשבילכם!".

לאחר הגשת הדיווחים של שתי העסקאות לרשות המיסים הופתעתי לגלות כי ברשות המיסים החליטו כי עסקאות העברה ללא תמורה שנעשו הן מהאב לבת בשנת 2018 והן מהבת לאב כעת הינן עסקאות פיקטיביות (עסקאות מלאכותיות) שכל מטרתן הינה התחמקות ממס ושבכוונתם למסות את כל העסקאות במס וגם לדרוש קנסות כך שהם העריכו שעל הלקוח שלי לשלם מעל 200,000 ש"ח!!!

לאחר מלחמה עיקשת, דיונים של 7 חודשים, שליחת מכתבים והוכחות שהכל נעשה כדת וכדין, רשות המיסים קיבלו את כל טענותיי ושחררו לי את אישורי המיסים שאני זקוקה להם על מנת להעביר את הזכויות בטאבו.

אם גם אתם מחפשים עו"ד שיילחם על זכויותיכם, ידאג לאינטרסים שלכם ולא יעזוב אתכם באמצע ההליך, הנכם מוזמנים לפנות אלי.

Comments


bottom of page